همایش انقلابیون جوان

همایش انقلابیون جوان در مورخه ۹۶٫۲٫۲۳ در مسجد الزهرا دانشگاه فردوسی برگزار گردید با سخنرانی حاج آقا پناهیان

ارسال نظر