تریبون آزاد(رای می دهم،رای نمی دهم،چرا؟؟؟)

برگزاری تریبون آزاد(رای می دهم،رای نمی دهم،چرا؟؟؟) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ در صحن حیاط موسسه برگزار گردید.

ارسال نظر