زمانبندی اردوهای ترم بهمن ۹۵-۹۶

زمان حرکت ساعت ۸ صبح ۵شنبه ۱/۳۱
برگشت ساعت ۱۴
لوازم مورد نیاز: کفش پیاده روی- لباس مناسب- دفترچه بیمه – کارت ملی- کارت دانشجویی

جهت ثبت نام با شماره ۰۹۱۵۰۷۳۶۴۴۵ قدیری تماس حاصل فرمائید

ارسال نظر