ثبت نام اردوی نیم روزه هفت حوض

اردوی نیم روزه منطقه هفت حوض

برادران : جمعه ۱۲/۱۳

ساعت رفت: ۷ صبح    برگشت: ساعت ۱۴

هزینه اردو: ۳۰۰۰ تومان

لوازم مورد نیاز:  ۱- کفش مناسب پیاده روی – لباس گرم-


نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره همراه :
شماره تماس ثابت:
شماره دانشجویی:

ارسال نظر