ثبت نام در دوره های فنی حرفه ای

در صورت ثبت نام زمان برگزاری دوره به شما از طریق پیامک می شود.

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
کد ملی:
شماره تماس:
عنوان دوره:
  • لازم به ذکر تمام دوره های فوق (به جز ADS و ARM و AVR) دارای مدرک فنی حرفه ای میباشد
  • با شرکت در یکی از این دوره ها معادل ۱/۵ برابر ساعات دوره گذرانده شده از ساعات کار آموزی کسر خواهد شد و در صورت کسب مدرک معادل کل ساعات کارآموزی در نظر گرفته خواهد شد

ارسال نظر