گزارش فعالیت های کانون تربیت بدنی

۱- مسابقه دارت ویژه دانشجویان پسر در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

۲- مسابقه دارت ویژه دانشجویان دختر در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

۳- شرکت در مسابقات شنا منطقه ۹ مشهد.

۴- شرکت در مسابقات ورزشی دو میدانی

۵- مسابقه دارت ویژه کارکنان موسسه در محل سالن اجتماعات برگزار گردید


تر۱ تر۲ تر۳

ارسال نظر