ثبت نام جشن فارغ التحصیلی (ثبت نام اولیه)

تمام دانشجویانی که در سال ۹۵ فارغ التحصیل (شده اند) می شوند میتوانند در این جشن ثبت نام کنند

زمان برگزاری جشن نیمه دوم شهریور ماه می باشد که تاریخ دقیق آن اعلام می گردد

هزینه جشن فارغ التحصیلی از طریق پیامک اعلام می گردد


کدملی:
شماره دانشجویی:
شماره تماس:

 

ارسال نظر